"De Kunst Van Geluid Maken"

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Sound Art Studios. Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.

1. Definities:

Studio / Muziekstudio: De ruimtes met de aanduidingen 401, 402, en 403, gelegen op de 4e verdieping van het Soundport gebouw aan de Keilestraat 3, (3029 BP) te Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVK nummer: 27197132.

Studio Boeking: Het reserveren en gebruiken van een muziekstudio voor een specifieke datum en tijd.

Studio Abonnement: Wanneer de gebruiker op regelmatige basis gebruikmaakt van de Muziekstudio’s volgens een vastgestelde abonnement overeenkomst.

Gemeenschappelijke Ruimtes: Gedeelde ruimtes binnen het Soundport gebouw, inclusief gangen, wachtruimtes en andere algemene faciliteiten.

Gebruiker: Degene die een muziekstudio boekt, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Abonnement Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen Sound Art Studio’s en de gebruiker met betrekking tot het regelmatige gebruik van de studio.

Boekingsperiode: De afgesproken periode waarin de Muziekstudio’s gebruikt mogen worden.

2. Persoonlijke gegevens:

a) Sound Art Studio’s behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van gebruikers op te vragen en te verzamelen voor het correct uitvoeren van taken als studio beheerder. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

3. Gebruik van Studio en Apparatuur:

a) Sound Art Studio’s stelt de Muziekstudio’s ter beschikking voor eenmalig gebruik (studio boeking) evenals regelmatig, terugkerend gebruik (abonnement). Met abonnement houders wordt een extra overeenkomst ondertekend, aanvullend op deze Algemene Voorwaarden.

b) De gebruiker mag gebruik maken van de studioruimte inclusief de in de studio aanwezige apparatuur bij aanvang van de boeking.

c) De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade aan de apparatuur in de studio gedurende de boekingsperiode. Indien de gebruiker schade aanbrengt, dient hij/zij het verschuldigde bedrag van de gemaakte schade binnen 7 dagen te betalen aan Sound Art Studio’s.

d) De gebruiker dient de geboekte studio schoon en in dezelfde staat als bij aanvang van de boekingsperiode achter te laten. Bij niet-naleving behoudt Sound Art Studio’s zich het recht voor om toestemming voor gebruik van de studio te beëindigen. Tevens behoudt Sound Art Studio’s zich het recht om schoonmaakkosten in rekening te brengen.

e) De gebruiker dient geen overlast te veroorzaken in de Muziekstudio’s, Gemeenschappelijke Ruimtes (hal, keuken, toiletten, lift, trappenhuis), in en/of rondom het gebouw. Bij overtredingen behoudt Sound Art Studio’s zich het recht voor om de studio boeking vroegtijdig te beëindigen en toegang tot de studio en het gebouw te ontzeggen.

4. Annuleringsbeleid en afspraken:

a) Bij annulering van een Studio Boeking dient de gebruiker Sound Art Studio’s uiterlijk 24 uur voorafgaand de starttijd van de boeking op de hoogte te stellen, met inachtneming hiervan zal het betaalde bedrag worden terug gestort of zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt.

5. Aansprakelijkheid en Overige Voorwaarden:

a) De aansprakelijkheid van Sound Art Studio’s is beperkt tot directe schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid. Sound Art Studio’s behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

b) Op de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sound Art Studio’s is gevestigd.

Contact opnemen:

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via info@soundartstudios.nl.